1A. PALAUTUSEHDOT (luethan vähintään kohdat 1A, 1B ja 1C)

Data-Systems haluaa toimia avoimesti ja läpinäkyvästi. Emme sisällytä posti- tai palautuskuluja tuotteiden hintoihin. Luethan siis vähintään palautuskäytäntömme.

Yksityisenkilöille on etämyynnissä 14 vuorokauden rajoitettu palautusoikeus. Palautusaika lasketaan tilauksen vastaanottamisesta. Yrityksillä ja yhteisöillä ei ole automaattista palautusoikeutta, vaan niistä sovitaan tapauskohtaisesti. Muista kuin kuluttajasuojalain alaisista palautuksista tai käyttöönotetuista tuotteista peritään palautusmaksuna kuitenkin vähintään 20% tuotteen alkuperäisestä hinnasta.

Palautettavan tuotteen pitää tällöin vastata kunnoltaan ja pakkauksien osalta uutta tuotetta, eikä siinä saa näkyä käytönjälkiä.

Pääperiaate on: ”kokeilla saa – käyttää ei”  Voit kokeilla ostamaasi tuotetta pari tuntia, mutta pidempi aika katsotaan käyttönotoksi, eikä siihen sovelleta enää normaalia palautusoikeutta. Tietokoneen voi käynnistää ja siihen voi tutustua, mutta esiasennettujen rekisteröintiä vaativien ohjelmien asennus purkaa palautusoikeuden tai niistä ei hyvitä täyttä hintaa. Laite tulee palauttaa tehdasasetuksille kokeilun jälkeen. Projektoreita, tulostimia ym. kulutusosia sisältäviä laitteita ei oteta täyteen hintaan takaisin, vaan palautuskulut katsotaan tapauskohtaisesti.

Mitä palautusoikeus ei koske:

– sinetöityjä käyttöönotettuja tuotteita kuten värikasetit, muistikammat ja näytönohjaimet
– hygienia- ja allergiatuotteet kuten parranajovälineet, hammasharjat, ilmanpuhdistimet
– käyttöönotetut tai asiakkaan nimiin rekisteröitävät ohjelmat (ESD) ja palvelut kuten takuulaajennukset
– asiakasta varten räätälöidyt tuotteet, kuten komponenteista kasattavat tietokoneet
– varaosaksi luokiteltaville tuotteille tai tuotteille joiden elinkaari on yli 24kk esim. vanhojen tulostimien tulostustarvikkeet, jotka tilataan asiakasta varten ja joiden eteenpäin myyminen ei ole mahdollista peritään 35,00 euron sis. alv palautusmaksu.

Data-Systems Oy pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä palauksen riippuen palautuksen laadusta, tuotteen kunnosta jne. Palautuslupa tulee hakea etukäteen erillisellä asiakaspalautuslomakkeella. Palautukseen pitää liittää aina mukaan kopio laskusta, lähetteestä tai palautelomakeesta.

Vikatilauksissa tai peruutuksissa tuotteen palautuskustannuksista vastaa tilaaja. Lisäpalveluja kuten Klarna laskutuslisä, nopeutettu toimitus ym. lisäpalveluita ei hyvitetä jos virhe ei ole Data-Systemssistä johtuva. Lähetyskulut hyvitetään vain em. tapauksessa.

 

1B. KAUPAN PURKAMINEN

Kuluttajillekaan kaupan peruminen ei ole joissain tilanteissa maksutonta (lue lisää KKV:n sivuilta) Yrityksillä ja yhteisöillä ei ole automaattista kaupan purkuoikeutta, vaan niistä sovitaan tapauskohtaisesti.

 

1C. TOIMITUSAIKA

Tuotteen toimitusaika ilmoitetaan tuotteen tuotekortilla yksilöllisesti arkipäivinä. Klo 14:00 mennessä jätetyt tilaukset pyritään käsittelemään samana päivänä. Klo 17:00 jälkeen tulleet tilaukset käsitellään seuraavana arkipäivänä, josta lasketaan myös tuotteen toimitusaika.

Toimitusajat ovat aina viitteellisiä ja parhaita mahdollisia arvioita. Pikapaketti ja nopeutettu toimitus eivät ole  tae siitä, että tuote on perillä seuraavana päivänä. Tähän vaikuttaa mm. lähetyksen koko, kuljetusyhtiöiden ruuhkat, häiriöt, lakot ym. Valittu toimitustapa alkaa siitä kun tuote on toimitettavissa. Tilaustuotteen toimitusaikaa ei voi tällä tavoin nopeuttaa. Jos tilauksella on useita tuotteita määrittää toimitusajan se tuote jolla on pisin toimitusaika jos osatoimitusta ei ole hyväksytty.

Myöhästynyt toimitus ei myöskään ole hyväksyttävä kaupan purun peruste, mikäli viivästys ei ole merkittävä. Tuotteiden jotka ovat merkitty tilaustuotteiksi saatavuutta ei voida enää taata, mutta mahdollisista toimitusongelmista ilmoitetaan kuitenki heti.

 

1D. KAUPAN SITOVUUS JA SALDOVIIVE

Data-Systemssin tuotevalikoima on poikkeuksellisen suuri johtuen suuresta varaosien määrästä (yli 800.000 tuotetta), joka aihettaa muutaman tunnin viivettä varastosaldojen päivittämisessä. Joskus harvoin on mahdollista, että tiettyyn tuotteeseen kohdistuu useita tilauksia lyhyen ajan sisällä ja varastosaldo ei em. viiveestä johtuen ole ehtinyt päivittyä,  pidättää Data-Systems oikeuden asiakkaalle suostumuksella korvata vastaavalla tuotteella tai äärimmäisessä tapauksessa peruuttaa tilauksen. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan asiakkaalle viivytyksettä.

2. SOVELTAMINEN

Näitä ehtoja sovelletaan Data-Systems Oy:n, jäljempänä DS, huolto- ja asennuspalvelutoiminnan yhteydessä silloin, kun Asiakkaan ja DS:n välillä ei ole voimassaolevaa huoltosopimusta.

Jos sopimuksen kohteena on kuluttajasuojalaissa (38/78) tarkoitettu kulutushyödyke, sovelletaan kuluttajasuojalakia niiltä osin, kun toisin ei voida sopia. Kuluttajille myytyihin palveluihin sovelletaan toimistoteknisen alan kulutushyödykkeiden yleisiä takuuehtoja 1/95/217043, jotka on laadittu yhteistyössä kuluttaja-asiamiesten kanssa.

3. TOIMITUSEHDOT

Vapaasti DS:n varastossa (EXW, Incorterms 1990)

Sitokauppasopimus astuu voimaan kun Data-Systems vastaanottaa asiakkaan tilauksen ja vahvistaa sen sähköisen tilausvahvistuksen muodossa. Toimituspäivä on asiakkaalle ilmoitettu palvelun valmistumispäivä. Toimitusajat ovat parhaita mahdollisia arvioita joihin voi vaikuttaa juhlapyhät, sekä kuljetusliikkeistä johtuvat viivästykset. Toimitettaessa Asiakkaalle Kuljetus maksettuna tilauksessa nimettyyn määräpaikkaan (CIP, incoterms 1990) Korjaamolta noutamatta jätettyyn tuotteeseen sovelletaan lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (688/88). Tuotteita säilytetään (3) kolme kuukautta. Klarna- maksutavalla noutoon tilatessa pitää asiakkaan tai tilausta noutavan henkilön esittää henkilöllisyystodistuksensa, sekä noutajan että tilaajan.

4. HINNAT JA MAKSUEHDOT

Hinnat tarkoittavat toimitusta vapaasti DS:n varastossa.

Maksuehtomme ovat luettavissa maksutavat välilehdellä

Data-Systems Oy ei vastaa hinnastossa esiintyvistä virheistä, joihin se ei itse pysty vaikuttamaan, kuten toimittajan hinnastossa ollut virhe tai muu ennalta arvaamaton tekinen syy hinnoittelujärjestelmässä. Kauppahinnan lisäksi Asiakas on velvollinen maksamaan erikseen toimitusmaksut (sisältäen mahdolliset kuljetus- ja kuljetusvakuutusmaksut), sekä muut tuotteisiin tai niiden myyntiin mahdollisesti kohdistuvat julkisoikeudelliset maksut, samoin kuin tuotteeseen kohdistuvat korotetut tai taannehtivasti määrätyt tulli-, tuonti- ym. verot ja maksut. Muistutukset laskua vastaan on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

5. MAKSUN VIIVÄSTYMINEN

Mikäli maksu viivästyy sovitusta ajasta, DS on oikeutettu laskemaan hyväkseen erääntymispäivästä lukien viivästyskorkoa 13 prosenttia p.a. Tämän lisäksi DS on oikeutettu keskeyttämään sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen ja olemaan luovuttamatta hallussaan olevaa Asiakkaan omaisuutta, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksut viivästyskorkoineen tai antanut niistä DS:n hyväksymän vakuuden.

6. TAKUU

5.1 Takuu

Kaikilla myymillämme tuotteille on vähintään 12 kk takuu, paitsi akut ja tehdyt työsuoritteet 3kk. Jos tuotetta ei voida korvata tai vaihtaa hyvitetään tuotteesta ensimmäisen vuoden aikana 100% ja tämän jälkeen ikävähenys on 20% / vuosi. Tuotteet joilla on pidempi takuu kuin viisi vuotta, vaihdetaan tämän ajan sisällä Data-Systemssin toimesta. Tämän jälkeen takuuasiat pitää hoitaa suoraan valmistajan kanssa, esim. tuotteet joille valmistaja antaa elinkäisentakuun.

5.2 Muut takuuehdot Takuun perusteella DS korjaa takuun piiriin kuuluvat viat, jotka ilmenevät laitteita normaalisti käytettäessä käyttö-ohjeita noudattaen ja jotka ilmoitetaan DS:lle takuuaikana välittömästi vian ilmettyä. Kohdassa 5.1 sovitun lisäksi DS ei vastaa palveluiden, laitteiden, ohjelmien, varaosien ja tarvikkeiden virheistä tai niiden seurauksista. Asiakas on velvollinen osoittamaan takuun voimassaolon. Jos takuunalainen työ on tehty DS:n korjaamossa, Yritykset vastaa vialliseksi toteamansa tavaran kuljetuksesta DS:n korjaamoon ja takaisin omalla kustannuksellaan.

5.3 Aiheettomat takuupalautukset. Jos asiakas palauttaa tuotteen joka osoittautuu ehjäksi on DS oikeutettu perimään testauksesta ja tarkastuksesta 25.00 euron suuruisen maksun. (sis. alv).

7. KORJAUSTYÖN KUSTANNUSARVIO

DS antaa Asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan korjaustyön kustannusarvion paitsi silloin, kun DS pitää sen antamista epätarkoituksenmukaisena. Jos DS antaa korjaustyöstä kustannusarvion, se on voimassa 14 päivää ellei muuta ole ilmoitettu. Korjaustyön hinta voi ylittää arvion enintään 15%:lla. Jos Asiakas teettää kustannusarvion kohteena olleen korjaustyön DS:llä, kustannusarviosta veloitettu maksu hyvitetään Asiakkaalle korjaustyöveloituksesta. DS:llä on oikeus olla aina suorittamatta korjaustyötä, mikäli se teknisesti tai taloudellisesti olisi epätarkoituksenmukaista.

8. TIETOSISÄLLÖN VARMISTAMINEN

Asiakas vastaa aina järjestelmänsä varmuuskopioiden ja niiden toimivuuden tarkastamisesta. DS ei vastaa järjestelmässä olevien tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tämän aiheuttamista vahingoista ja uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Tietovälineen korjaus kattaa tietovälineen teknisen korjaamisen. Asiakas voi halutessaan tilata tietosisällön pelastusyrityksen tai tietosisällön palautuksen varmuus-kopioiltaan. DS tekee tietosisällön pelastuksen tai palautuksen Asiakkaan varmuuskopiolta tai käyttöjärjestelmälevykkeeltä eri maksua vastaan.

9. OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET

Takuutyössä vaihdettujen Asiakkaan omistamien osien omistusoikeus siirtyy DS:lle. Asennettujen tuotteiden ja varaosien omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta, kun palvelu tuotteineen ja varaosineen on kokonaisuudessaan maksettu DS:lle.

10. YLIVOIMAINEN ESTE

Seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä, mikäli ne tapahtuvat työtilauksen tekemisen jälkeen ja estävät tai viivästyttävät velvoitteiden täyttämistä tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus sekä jokainen muu seikka johon sopijapuoli ei kohtuudella voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, kapina, takavarikko, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomais-määräykset, vientilisenssin epääminen, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaranniukkuus, käyttövoiman rajoitukset sekä edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet taikka toimitusviivästykset. Milloin palvelun antaminen tai tilauksen täyttäminen vapauttamisperusteen johdosta viivästyy yli kolme (3) kuukautta, kummallakin sopijapuolella on oikeus peruuttaa palvelu tai tilaus siltä osin kuin on kohtuullista ilman että toisella sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

11. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Jos sopijapuoli on velvollinen suorittamaan toiselle sopijapuolelle vahingonkorvausta, tulee vahingonkorvauksen peittää ainoastaan sellainen vahinko, jonka korvausvelvollinen sopijapuoli kohtuudella olisi voinut edellyttää sopimusta solmittaessa, eikä missään tapauksessa korvausta välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta ja kateostoista. Sopijapuolella ei ole toisen sopijapuolen rikkomuksen johdosta oikeutta saada viivästyssakkoa. DS:n näihin ehtoihin perustuva yhteenlaskettu vahingonkorvausvelvollisuus on rajoitettu 10 prosenttiin palveluiden hinnasta.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske ohjelman lain tai sopimuksen vastaisesta kopioinnista, käytöstä tai tuotteen maastavientikiellon rikkomisesta seuraavaa korvausvelvollisuutta.

11B. TIETOJEN OIKEELLISUUS

Data-Systemssin verkkosivujen tuotetiedot koostuvat lähes miljoonasta tuotteesta. Tuotedata perustuu valmistajilta, maahantuojilta, sekä kolmansien tuottamaan tuotetietoon. Osa tuotetiedoista on koneellisesti käännetty, joka saattaa jossain tilanteessa johtaa virheelliseen ilmaisuun.

12. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Kuluttajia koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti kuluttajariitalautakunnan tarjoaman menettelyn kautta.
DS:llä on oikeus periä erääntyneet saatavansa tuomioistuinteitse, jolloin alioikeutena on joko Espoon tai vastaajan kotipaikan käräjäoikeus.