HUOM! LUETHAN AINAKIN KOHDAT 2A, 2B ja 2C.

1. SOVELTAMINEN

Näitä ehtoja sovelletaan Data-Systems Oy:n, jäljempänä DS, huolto- ja asennuspalvelutoiminnan yhteydessä silloin, kun Asiakkaan ja DS:n välillä ei ole voimassaolevaa huoltosopimusta.

Jos sopimuksen kohteena on kuluttajasuojalaissa (38/78) tarkoitettu kulutushyödyke, sovelletaan kuluttajasuojalakia niiltä osin, kun toisin ei voida sopia. Kuluttajille myytyihin palveluihin sovelletaan toimistoteknisen alan kulutushyödykkeiden yleisiä takuuehtoja 1/95/217043, jotka on laadittu yhteistyössä kuluttaja-asiamiesten kanssa.

2. TOIMITUSEHDOT

Vapaasti DS:n varastossa (EXW, Incorterms 1990)

Sitokauppasopimus astuu voimaan kun Data-Systems vastaanottaa asiakkaan tilauksen. Toimituspäivä on asiakkaalle ilmoitettu palvelun valmistumispäivä. Toimitusajat ovat parhaita mahdollisia arvioita joihin voi vaikuttaa juhlapyhät, sekä kuljetusliikkeistä johtuvat viivästykset. Toimitettaessa Asiakkaalle Kuljetus maksettuna tilauksessa nimettyyn määräpaikkaan (CIP, incoterms 1990) Korjaamolta noutamatta jätettyyn tuotteeseen sovelletaan lakia elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine (688/88). Tuotteita säilytetään (3) kolme kuukautta. Klarna- maksutavalla noutoon tilatessa pitää asiakkaan tai tilausta noutavan henkilön esittää henkilöllisyystodistuksensa, sekä noutajan että tilaajan.

2A. TOIMITUSAIKA

Tuotteen toimitusaika ilmoitetaan tuotteen tuotekortilla yksilöllisesti arkipäivinä. Klo 14:00 mennessä jätetyt tilaukset pyritään käsittelemään samana päivänä. Toimitusajat ovat aina viitteellisiä ja parhaita mahdollisia arvioita. Pikapaketti ja nopeutettu toimitus eivät ole  tae siitä, että tuote on perillä seuraavana päivänä. Tähän vaikuttaa mm. kuljetusyhtiöiden ruuhkat, häiriöt, lakot ym. Valittu toimitustapa alkaa siitä kun tuote on toimitettavissa. Tilaustuotteen toimitusaikaa ei voi tällä tavoin nopeuttaa. Myöhästynyt toimitus ei myöskään ole hyväksyttävä kaupan purun peruste, mikäli viivästys ei ole merkittävä.

2B. PALAUTUSEHDOT

Yksityisenkilöille on etämyynnissä 14 vuorokauden rajoitettu palautusoikeus. Palautettavan tuotteen pitää tällöin vastata kunnoltaan ja pakkauksien osalta uutta tuotetta, eikä siinä saa näkyä käytönjälkiä. Palautusoikeus ei koske, sinetöityjä tuotteita, kuten muistikampoja, emolevyjä ja näytönohjaimia, eikä hygieniatuotteita sen jälkeen kun ne on otettu käyttöön tai sinetti on murrettu rikki. Jos tuote sisältää kuluvia osia, kuten väriainetta, mustetta tai projektorin lampun ei tuotteesta hyvitetä täyttä hintaa tai sitä ei hyviteä ollenkaan. Käyttönotettuja ohjelmia, pelejä ym. ei hyvitetä missään olosuhteissa.

Palautusoikeus ei koske myöskään palvelutuotteita kuten asennus- tai huoltotyö, eikä tuotteita, jotka rekisteröidään asiakkaan nimiin toimituksen yhteydessä, kuten takuulaajennukset, ohjelmistot ja niihin verrattavissa olevat tuotteet. Myöskään tuotteita, jotka räätälöidään asiakkaan toivomusten mukaisesti kuten kasattavat tietokoneet eivät kuulu palautusoikeuden piiriin tai niistä ei hyvitetä täyttä hintaa. Muista kuin kuluttajasuojalain alaisista palautuksista tai käyttöönotetuista tuotteista sovitaan aina tapauskohtaisesti ja niistä peritään palautusmaksuna vähintään 15% tuotteen alkuperäisestä hinnasta.

Data-Systems Oy pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä palauksen riippuen palautuksen laadusta, tuotteen kunnosta jne. Palautuslupa tulee hakea etukäteen erillisellä palautuslomakkeella. Palautukseen pitää liittää aina mukaan kopio laskusta tai lähetteestä tai palautelomakeesta.

Postin asiakaspalautus on yksityishenkilöille maksuton yli 20.00 euron arvoisille tuotteille 10kg asti. Alkuperäistä postimaksua, sen lisäpalveluita kuten nopeutettu toimitus tai Klarna laskutuslisää ei hyvitetä. Yli 10kg palautuksissa sekä yritysten / yhteisöjen palauttaessa tavaraa tulee rahti olla maksettu perille kannettuna. Muista palautuksista tai niistä syntyneistä kustannuksista vastaa asiakas aina itse.

2C. KAUPAN PERUMINEN

Kuluttajillekaan kaupan peruminen ei ole joissain tilanteissa maksutonta (lue lisää KKV:n sivuilta) Yrityksillä ja yhteisöillä ei ole automaattista kaupan purkuoikeutta, vaan niistä sovitaan tapauskohtaisesti.

Data-Systemssillä on oikeus periä korvausta seuraavissa tilanteissa: – jo toimitetun tuotteen lähetys- ja palautuskulut silloin, kun asiakas jättää tilauksen noutamatta postista. – erikseen asiakasta varten tilatun tuotteen palautuskulut esim. maahantuojan varastolle (etävaraston tuotteet). – asiakkaalle räätälöidyn tuotteen kohdalla peruutusoikeutta ei välttämättä ole ollenkaan. Noutamatta jättäminen ei estä tilattujen tuotteiden tai palveluiden laskuttamista. Jos tilaus on ehditty käsitellä ja kerätä varastolla, mutta ei lähettää – peritään 5.00 euron (sis. alv) 24%) peruutuskulu.

3. HINNAT JA MAKSUEHDOT

Hinnat tarkoittavat toimitusta vapaasti DS:n varastossa.

Maksuehtomme ovat luettavissa maksutavat välilehdellä

Data-Systems Oy ei vastaa hinnastossa esiintyvistä virheistä, joihin se ei itse pysty vaikuttamaan, kuten toimittajan hinnastossa ollut virhe tai muu ennalta arvaamaton tekinen syy hinnoittelujärjestelmässä. Kauppahinnan lisäksi Asiakas on velvollinen maksamaan erikseen toimitusmaksut (sisältäen mahdolliset kuljetus- ja kuljetusvakuutusmaksut), sekä muut tuotteisiin tai niiden myyntiin mahdollisesti kohdistuvat julkisoikeudelliset maksut, samoin kuin tuotteeseen kohdistuvat korotetut tai taannehtivasti määrätyt tulli-, tuonti- ym. verot ja maksut. Muistutukset laskua vastaan on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskun päiväyksestä.

4. MAKSUN VIIVÄSTYMINEN

Mikäli maksu viivästyy sovitusta ajasta, DS on oikeutettu laskemaan hyväkseen erääntymispäivästä lukien viivästyskorkoa 13 prosenttia p.a. Tämän lisäksi DS on oikeutettu keskeyttämään sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen ja olemaan luovuttamatta hallussaan olevaa Asiakkaan omaisuutta, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet maksut viivästyskorkoineen tai antanut niistä DS:n hyväksymän vakuuden.

5. TAKUU

5.1 Työtakuu palveluille

Takuuaika on yhdeksänkymmentä (90) päivää toimituspäivästä. Takuu kattaa työn ja siinä käytetyt osat. Takuun puitteissa DS harkintansa mukaan korjaa osan, vaihtaa sen uuteen tai lunastaa sen. 5.2 Muut takuuehdot Takuun perusteella DS korjaa takuun piiriin kuuluvat viat, jotka ilmenevät laitteita normaalisti käytettäessä käyttö-ohjeita noudattaen ja jotka ilmoitetaan DS:lle takuuaikana välittömästi vian ilmettyä. Kohdassa 5.1 sovitun lisäksi DS ei vastaa palveluiden, laitteiden, ohjelmien, varaosien ja tarvikkeiden virheistä tai niiden seurauksista. Asiakas on velvollinen osoittamaan takuun voimassaolon. Jos takuunalainen työ on tehty DS:n korjaamossa, Asiakas vastaa vialliseksi toteamansa tavaran kuljetuksesta DS:n korjaamoon ja takaisin omalla kustannuksellaan. 5.2B Ylivoimainen este tai kun korvaavaa tuotetta ei voida tarjota. Jos tuotteen elinkaari on päättynyt tai tuotteen valmistaja ei voi korvata takuuvaihdettavaa tuotetta vastaavalla tai tehdaskorjatulla tuotteella, vähennetään tuotteen hinnasta 20% per käyttövuosi. Esimerkiksi kahden vuoden jälkeen hyvitys on 60% tuotteen alkuperäisestä ostohinnasta. 5.3 Aiheettomat takuupalautukset. Jos asiakas palauttaa tuotteen joka osoittautuu ehjäksi on DS oikeutettu perimään testauksesta ja tarkastuksesta 25.00 euron suuruisen maksun. (sis. alv). Palautuksen tulee palauttaa aina niin että postimaksu on maksettu perille. Data-Systems Oy ei lunasta jälkivaatimuksella lähetettyjä lähetyksiä.

6. KORJAUSTYÖN KUSTANNUSARVIO

DS antaa Asiakkaan pyynnöstä maksua vastaan korjaustyön kustannusarvion paitsi silloin, kun DS pitää sen antamista epätarkoituksenmukaisena. Jos DS antaa korjaustyöstä kustannusarvion, se on voimassa 14 päivää ellei muuta ole ilmoitettu. Korjaustyön hinta voi ylittää arvion enintään 15%:lla. Jos Asiakas teettää kustannusarvion kohteena olleen korjaustyön DS:llä, kustannusarviosta veloitettu maksu hyvitetään Asiakkaalle korjaustyöveloituksesta. DS:llä on oikeus olla aina suorittamatta korjaustyötä, mikäli se teknisesti tai taloudellisesti olisi epätarkoituksenmukaista.

7. TIETOSISÄLLÖN VARMISTAMINEN

Asiakas vastaa aina järjestelmänsä varmuuskopioiden ja niiden toimivuuden tarkastamisesta. DS ei vastaa järjestelmässä olevien tietojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tämän aiheuttamista vahingoista ja uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Tietovälineen korjaus kattaa tietovälineen teknisen korjaamisen. Asiakas voi halutessaan tilata tietosisällön pelastusyrityksen tai tietosisällön palautuksen varmuus-kopioiltaan. DS tekee tietosisällön pelastuksen tai palautuksen Asiakkaan varmuuskopiolta tai käyttöjärjestelmälevykkeeltä eri maksua vastaan.

8. OMISTUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET

Takuutyössä vaihdettujen Asiakkaan omistamien osien omistusoikeus siirtyy DS:lle. Asennettujen tuotteiden ja varaosien omistusoikeus siirtyy Asiakkaalle vasta, kun palvelu tuotteineen ja varaosineen on kokonaisuudessaan maksettu DS:lle.

9. YLIVOIMAINEN ESTE

Seuraavia seikkoja pidetään ylivoimaisena esteenä, mikäli ne tapahtuvat työtilauksen tekemisen jälkeen ja estävät tai viivästyttävät velvoitteiden täyttämistä tai tekevät sen kohtuuttoman vaikeaksi: työselkkaus sekä jokainen muu seikka johon sopijapuoli ei kohtuudella voi vaikuttaa, kuten tulipalo, sota, kapina, takavarikko, valuuttarajoitukset, lainsäännökset ja viranomais-määräykset, vientilisenssin epääminen, kuljetusvälineiden niukkuus, yleinen tavaranniukkuus, käyttövoiman rajoitukset sekä edellä tässä kohdassa mainituista seikoista johtuvat alihankkijan toimituksissa olevat virheet taikka toimitusviivästykset. Milloin palvelun antaminen tai tilauksen täyttäminen vapauttamisperusteen johdosta viivästyy yli kolme (3) kuukautta, kummallakin sopijapuolella on oikeus peruuttaa palvelu tai tilaus siltä osin kuin on kohtuullista ilman että toisella sopijapuolella on oikeutta vaatia vahingonkorvausta.

10. VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUS

Jos sopijapuoli on velvollinen suorittamaan toiselle sopijapuolelle vahingonkorvausta, tulee vahingonkorvauksen peittää ainoastaan sellainen vahinko, jonka korvausvelvollinen sopijapuoli kohtuudella olisi voinut edellyttää sopimusta solmittaessa, eikä missään tapauksessa korvausta välillisistä vahingoista, kuten saamatta jääneestä voitosta ja kateostoista. Sopijapuolella ei ole toisen sopijapuolen rikkomuksen johdosta oikeutta saada viivästyssakkoa. DS:n näihin ehtoihin perustuva yhteenlaskettu vahingonkorvausvelvollisuus on rajoitettu 10 prosenttiin palveluiden hinnasta.

Edellä mainitut vastuunrajoitukset eivät koske ohjelman lain tai sopimuksen vastaisesta kopioinnista, käytöstä tai tuotteen maastavientikiellon rikkomisesta seuraavaa korvausvelvollisuutta.

11. RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN

Kuluttajia koskevat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti kuluttajariitalautakunnan tarjoaman menettelyn kautta.
DS:llä on oikeus periä erääntyneet saatavansa tuomioistuinteitse, jolloin alioikeutena on joko Espoon tai vastaajan kotipaikan käräjäoikeus.