Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: NT Data-Systems Oy
Y-tunnus: 0945695-2
Osoite: Kuusiniementie 8
Postinumero: 02710
Postitoimipaikka: Espoo
Sähköpostiosoite: [email protected]

2. Rekisteriasioita hoitava taho

Nimi: NT Data-Systems Oy
Osoite: Kuusiniementie 8
Postinumero: 02710
Postitoimipaikka: Espoo
Sähköpostiosoite: [email protected]

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä palautteen tai tuotearvostelujen keräämiseen. Rajoitetuissa tapauksissa arvontaan tai siihen rinnastettavaan toimenpiteeseen. Rekisteröityneillä asiakkailla se mahdollistaa ostohistorian tarkastelun, jolloin tallennetaan myös ostettujen tuotteiden tiedot sekä toimitustapatieto.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Henkilön nimi, Yrityksen nimi ja Y-tunnus, Katu-ja postiosoite, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Käyttäjätunnus ja Salasana. Mahdollinen verkkolaskutus osoite, sekä operaattorin osoite.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään kirjanpitolain vaatiman 10 vuotta tai tuotteen takuuajan ei kuitenkaan yli kymmentä vuotta. Luonnollisen henkilön suostumus markkinointiin ja siihen liittyvät tiedot säilytetään kunnes markkinointiviestit peruutetaan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Lue lisää tai muuta eväste asetuksia tästä evästeseloste

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin Could Flare tyyppisessä pilvipalvelussa lukitussa konesalissa, jonne ei ole ulkopuolisilla pääsyä.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla [email protected] tai kirjallisena Data-Systems Oy, Tietoturvavastaava, Kuusiniementie 8, 02710 Espoo. Tiedot toimitetaan ensisijaisesti S/MIME -salauksessa sitä tukevaan sähköpostiin esim Gmail, Office 365 Outlook jne. Erillisestä pyynnöstä tiedot voidaan toimittaa kirjattuna kirjepostina tai tekstiviestin muodossa.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö palautteiden, tuotearvostelujen keräämiseen. Pyydämme tällöin käyttämään kyseissä viestissä olevaa sähköistä peruutustoimintoa.